Projektová a inženýrská činnost

 

       Sokolovská uhelná, a.s. Sokolov, divize Energetika Vřesová

 •  Chemická úpravna vody

    - statické posouzení nosných železobetonových konstrukcí,

    - projekt generální opravy objektu,

    - prováděcí projekty oprav nosných železobetonových konstrukcí,

    - prováděcí projekty oprav nosných ocelových konstrukcí,

    - autorský dohled při opravách.

 •  Výměna odlučovačů

    - statické výpočty nosných ocelových konstrukcí.

 •  Potrubní mosty

    - statické výpočty nosných ocelových konstrukcí,

    - prováděcí projekty oprav ocelových konstrukcí potrubních mostů,

    - autorský dohled při opravách.

 •  Mezistrojovna

    - statické posouzení železobetonových patrových rámů,

    - prováděcí projekt zesílení železobetonových patrových rámů,

    - autorský dohled při opravě.

 

       CHEMOPETROL, a.s. Litvínov

 •  Chladicí věže Itterson 100 m 

    - prováděcí projekty sanací železobetonových konstrukcí chladicích věží,

    - statické a dynamické posouzení chladicí věže Itterson 100 m PCH II,

    - stavební dozor při opravě chladicí věže PCH II.

 

 

       Severočeské doly, a.s. Chomutov,

       Doly Bílina

 •  Úpravna uhlí Ledvice

    - statická posouzení nosných železobetonových a ocelových konstrukcí všech

       hlavních výrobních objektů,

    - měření dynamických charakteristik a dynamické posouzení objektu Třídírna druhů,

    - dynamické posouzení základů drtičů v objektu Hrubá drtírna,

    - prováděcí projekty oprav nosných železobetonových a ocelových konstrukcí

       hlavních výrobních objektů,

    - autorský dohled při opravách objektů.

 

       ČEZ, a.s. Praha

 •  Elektrárna Tisová

       Objekt Výroba stabilizátu 

     - prováděcí projekty železobetonových konstrukcí,

     - prováděcí projekty ocelových konstrukcí.

 •   Elektrárna Počerady

        Strojovna, pasáže napáječek

     - statické posouzení nosných železobetonových konstrukcí,

     - prováděcí projekt opravy nosných železobetonových konstrukcí.

 •   Strojovna, kondenzátní čerpadla 2. stupně

     - měření dynamických charakteristik, statické a dynamické posouzení nosné

        konstrukce stropu,

     - prováděcí projekt zesílení železobetonových stropů.

 •   Komín 220 m

     - statické a dynamické posouzení objektu,

     - prováděcí projekt opravy objektu.

 •   Elektrárna Ledvice

        Příprava paliva pro fluidní kotel 

     - prováděcí projekty ocelových konstrukcí některých objektů.

 

       České přístavy, a.s. Praha, přístav Ústí nad Labem

 •  Skladové haly A a B

    - statické posouzení nosných ocelových a železobetonových konstrukcí hal a jeřábových drah,

    - prováděcí projekty rekonstrukcí nosných ocelových konstrukcí hal a jeřábových drah.

 

       Lázně Teplice v Čechách, a.s.

 •  Hala s rehabilitačním bazénem

    - statické výpočty nosných železobetonových a ocelových konstrukcí,

    - prováděcí projekty železobetonových konstrukcí,

    - prováděcí projekty ocelových konstrukcí,

    - autorský dohled při stavbě objektu.

 

       Spolana Neratovice

 •  objekt HAS

    - statické posouzení nosných železobetonových konstrukcí objektu,

    - prováděcí projekt opravy nosných železobetonových konstrukcí objektu.

 

 

       Město Most

 •  Budova úřadů

    - statické posouzení objektu (část A a B).

 

       MONDI Štětí, a.s.

 •  Objekt C 206 - Příprava bělicích roztoků

    - statické posouzení nosné železobetonové konstrukce objektu,

    - projektová dokumentace generální opravy nosné železobetonové konstrukce objektu,

    - autorský dohled při generální opravě objektu.

 •  Objekt CHÚV - Chemická úpravna vody

    - statické posouzení nosné železobetonové konstrukce nadzemní části objektu,

    - návrh opravy nosné železobetonové konstrukce nadzemní části objektu.

 •  Objekt 54NZ - ČOV Jostony

    - statické posouzení nosné železobetonové konstrukce objektu.

 •  Biologická čistírna odpadních vod
 • Objekt U 203 - usazovací nádrž

    - projektová dokumentace opravy objektu.