Stavebně technické průzkumy

 

       Sokolovská uhelná, a.s. Sokolov, divize Energetika Vřesová

 •  Chemická úpravna vody

    - stavebně technický průzkum objektu chemické úpravny vody.

 •  Potrubní mosty

    - stavebně technické průzkumy ocelových konstrukcí potrubních mostů,

    - pasporty potrubních mostů.

 •  Mezistrojovna

    - stavebně technický průzkum železobetonových patrových rámů.

 

       CHEMOPETROL, a.s. Litvínov

 •  Tahové chladicí věže 

    - stavebně technické průzkumy chladicích věží Itterson 100 m.

  

       Severočeské doly, a.s., Chomutov,

       Doly Bílina

 •  Úpravna uhlí Ledvice

      - stavebně technické průzkumy všech hlavních výrobních objektů.

      

       ČEZ, a.s. Praha

 •  Elektrárna Počerady

    - stavebně technický průzkum střech strojoven bloků č. 1 až 6,

    - stavebně technický průzkum kotelen bloků č.2 až 6,

    - stavebně technický průzkum komína 220 m.

 •  Elektrárny Prunéřov

    - pasporty některých objektů v elektrárně Prunéřov I,

    - pasporty některých objektů v elektrárně Prunéřov II.

 

       Pražská teplárenská

 •  Teplárna Malešice II

    - stavebně technické průzkumy výrobních objektů.

 

       Česká rafinérská, a.s. Litvínov

 •  Českárafinérská, závod Kralupy

    - stavebně technické průzkumy některých objektů,

    - pasporty některých objektů.

 

       Spolana Neratovice

 •  objekt HAS

    - stavebně technický průzkum nosných železobetonových konstrukcí objektu.

 

       Ředitelství silnic a dálnic, a.s. Praha

 •  Dálnice D8 Trmice - Řehlovice

    - stavebně technické průzkumy říms mostů Trmice a Koštov.

 

       Město Most

 •  Budova úřadů

    - stavebně technický průzkum objektu (část A a B),

    - statické posouzení nosné konstrukce objektu,

    - statické posuzování stavebních úprav objektu.

 •  Sportovní hala

    - stavebně technický průzkum všech objektů.

 

       MONDI Štětí, a.s.

 •  Objekt C 206 - Příprava bělicích roztoků

    - stavebně technický průzkum nosné železobetonové konstrukce objektu.

 •  Objekt CHÚV - Chemická úpravna vody

    - stavebně technický průzkum nosné železobetonové konstrukce nadzemní části objektu.

 •  Objekt 54NZ - ČOV Jostony

    - stavebně technický průzkum nosné železobetonové konstrukce objektu.

 • Objekt 12NZ - Stará odparka

    - stavebně technický průzkum nosné železobetonové konstrukce střechy objektu.

 • Biologická čistírna odpadních vod
 • Objekt U 203 - Usazovací nádrž

    - stavebně technický průzkum objektu.