Naše služby

      Pro společnost pracují zkušení i mladí pracovníci s vysokou odborností a velkým 

      pracovním nasazením.


     Provádíme :

  • znaleckou a poradenskou činnost v oboru stavebnictví pro stavby obytné, občanské, inženýrské, průmyslové a zemědělské;
  • posuzování vad, poruch a havárií starých staveb i novostaveb  včetně posuzování technické dokumentace staveb, stavebních prací a technologií;
  • stavebně technické průzkumy a diagnostiku staveb, stavebních konstrukcí a materiálů;
  • autorský dohled a stavební dozor při opravách staveb, nebo stavebních konstrukcí, a při provádění novostaveb;
  • statické výpočty stavebních konstrukcí betonových, železobetonových, ocelových, zděných a dřevěných;
  • projektování oprav konstrukcí a staveb.
      V případě potřeby některé z našich služeb, nebo zájmu o spolupráci nás neváhejte kontaktovat.