Ing. Jiří Kubeš, CSc.

       narozen: 1942 v Českých Budějovicích

       žije a pracuje: Český Krumlov, Teplice

       

  • Vzdělání

 

       1985 - 1987 Vědecká aspirantura

                            Mechanika tuhých a poddajných těles a prostředí

                            ČVUT, Fakulta stavební Praha

                            Katedra stavební mechaniky

 

       1976 - 1979 Postgraduální studium

                            Zdravotní inženýrství I a II

                            ČVUT, Fakulta stavební Praha

                            Katedra zdravotního inženýrství

 

       1963 - 1969 Vysokoškolské vzdělání

                            obor vodní stavby a vodní hospodářství

                            ČVUT, Fakulta stavební Praha

 

       1956 - 1960 Středoškolské vzdělání

                            Průmyslová škola stavební

                            České Budějovice

 

  • Praxe

        2016 - 2017 CONTES, s.r.o. - znalecká kancelář v oboru stavebnictví

                            jednatel, společník,

                            soudní znalec v oboru stavebnictví,

                            odvětví stavební materiál, stavby obytné,

                            stavby průmyslové, stavby inženýrské

 

       1992 - 2015 CONTES, s.r.o. - znalecký ústav v oboru stavebnictví

                            jednatel, společník,

                            soudní znalec v oboru stavebnictví,

                            odvětví stavební materiál, stavby obytné,

                            stavby průmyslové, stavby inženýrské

 

       1977 - 1991 Technický a zkušební ústav stavební Praha s.p.

                            1990 - 1991 ředitel ústavu

                            1977 - 1990 vedoucí odboru konstrukcí a mostů

                                                 pracoviště Teplice

 

       1967 - 1977  Severočeské vodovody a kanalizace n.p.

                             pracoviště Teplice

                             vedoucí oddělení technického rozvoje

                             vedoucí projekčního oddělení